Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

Zaćma u pacjenta z krótkotrwałą cukrzycą typu 1 – opis przypadku. / Cataract in a patient with short-term type 1 diabetes – case report.

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Ophthalmology & Otolaryngology

Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Medical University of Lodz, Nazwa Koła usunięta na prośbę Opiekunów Koła
Opiekun pracy/Tutor: dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska / Agnieszka Szadkowska M.D. Ph. D.
Autorzy/Authors: Szymon Suwała (szymonsu88@gmail.com),
Temat/Subject: Zaćma u pacjenta z krótkotrwałą cukrzycą typu 1 – opis przypadku. / Cataract in a patient with short-term type 1 diabetes – case report.

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:
Introduction:
Cataract is the most common pathological condition of the eye lens, which consists of it’s partial or complete turbidity. This pathology may occur spontaneously or on the ground of other diseases, including metabolic diseases such as diabetes. However, diabetic cataract rarely affects children, especially in the first year of the diabetes. These changes are usually withdrawn with the improvement of diabetes control

Case report:
15-year-old female patient, with the onset of type 1 diabetes in September 2011, was admitted to Department of Pediatrics, Oncology, Hematology and Diabetes in April 2012 to improve metabolic control of diabetes (HbA1c – 12%). During hospitalization, the patient was diagnosed with cataract. Despite the re-education and psychological consultation, the patient refused to carry out self-monitoring and HbA1c in the first year of diabetes still was 11,9%. Next consultations showed a rapidly growing binocular cataract, which led to blindness in the next few months – the patient required surgical treatment

Summary:
Occurrence of cataract in children in the first year of diabetes shows, that ophthalmological examination is necessary in children with short-term diabetes. In this case, an unusual rapid progression of cataract may be caused by very poor metabolic control of diabetes.

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:
Wprowadzenie:
Zaćma to najczęściej spotykany stan patologiczny soczewki oka, polegający na jej częściowym lub całkowitym zmętnieniu. Patologia ta może występować samoistnie lub na podłożu innych chorób. Zaćma cukrzycowa rzadko dotyczy dzieci, a już do wyjątkowej rzadkości należą opisy przypadków pojawienia się zaćmy u dzieci w pierwszym roku trwania choroby. Zmiany te ulegają zwykle regresji wraz z poprawą wyrównania cukrzycy.

Opis przypadku:
15-letnia pacjentka, chorująca na cukrzycę typu 1 od września 2011 roku, została przyjęta w kwietniu 2012 roku do Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w celu wyrównania metabolicznego cukrzycy (HbA1c – 12 %). Podczas hospitalizacji rozpoznano u pacjentki zaćmę. Mimo reedukacji, konsultacji psychologicznych pacjentka odmawiała prowadzenia samokontroli i wartość HbA1c w pierwszym roku trwania cukrzycy wynosiła w dalszym ciągu 11,9%. Kolejno przeprowadzone konsultacje wykazały dynamicznie rozwijającą się obuoczną zaćmę tylnotorebkową, która doprowadziła po 12 miesiącach trwania cukrzycy do ślepoty – pacjentka wymagała leczenia operacyjnego.

Wnioski:
Wystąpienie zaćmy u dziecka w pierwszym roku trwania cukrzycy wskazuje na konieczność wykonania badania okulistycznego u dzieci z krótkotrwałą cukrzycą. U prezentowanej pacjentki nietypowa szybka progresja zaćmy mogła być spowodowana bardzo złą kontrolą metaboliczną cukrzycy.

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>