Annual International Training & Scientific Medical Congress of Students' Scientific Societies and Junior Doctors

Ekspresja CTLA-4 i RORyT w obwodowych komórkach T we krwi pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani/Expression of CTLA-4 and CCR3 in peripheral blood T cells of patients with squamous cell laryngeal carcinoma.

Rok/Year: 2013
Sesja/Session: Oncology

Pochodzenie/Origin: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Koło Immunobiologii Laryngologicznej
Opiekun pracy/Tutor: dr hab. n. med. Katarzyna Starska
Autorzy/Authors: Kolary Katarzyna (katarzyna.kolary@onet.pl), Lkhagva Khaliunaa, Pomykała Agnieszka, Budzisz Ewa, Nestorowicz Joanna
Temat/Subject: Ekspresja CTLA-4 i RORyT w obwodowych komórkach T we krwi pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym krtani/Expression of CTLA-4 and CCR3 in peripheral blood T cells of patients with squamous cell laryngeal carcinoma.

Streszczenie po angielsku/Abstract in english:
Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4 (CTLA-4, CD152) and C-C chemokine receptor type 3 (CCR3, CD193) are receptors present on T cells which play a critical role in the regulation of antigen-activated immune responses. To evaluate the potential influences of CTLA-4 and CCR3 on cancer invasiveness, a case-control study was conducted in 105 patients treated for squamous cell laryngeal carcinoma. The abundance of CTLA-4 and CCR3 gene transcripts in the purified peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) by quantitative real-time PCR (qRT-PCR) was determined. The analysis of proteins by Western blot was performed. The relationships between CTLA-4 and CCR3 gene and protein expression as well as the aggressiveness of tumor determined on pT, type and depth of invasion were investigated. Our work revealed a significant dependence of mRNA CTLA-4 on TFG total score (p=0.04) as well as CTLA-4 protein expression on pT (p=0.03) and type of invasion (p=0.03). Advanced tumors pT3-pT4 with disperse infiltration and >14 TFG points were characterized by the higher average values of CTLA-4 protein in PBMCs. Our data also demonstrated the significant differences between CCR3 protein levels in relation to pT (p=0.04), aggressiveness of invasion according to TFG (p=0.03). Tumors with the highest state of change identified by the classification criteria TFG characterized by the highest expression of CCR3 in the study population. In conclusion, these results suggest an impact of CTLA-4 and CCR3 in determining proliferate and aggressive potential of laryngeal carcinoma, highlighting the significance of CTLA-4 and CCR3 as potential predictive indicators.

Streszczenie po polsku/Abstract in polish:
Antygen CTLA-4 (Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 4, CD152) i receptor C-C chemokiny typu 3 (CCR3, CD193) są cząsteczkami obecnymi w komórkach T, które odgrywają kluczową rolę w regulacji odpowiedzi immunologicznej aktywowanej antygenem. Aby ocenić potencjalny wpływy CTLA-4 i CCR3 na inwazyjność raka, przeprowadzono badania kliniczno-morfologiczne na 105 chorych leczonych z powodu raka płaskonabłonkowego krtani. Stopień transkrypcji genów CTLA-4 i CCR3 w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej (PBMCs) została określona z zastosowaniem reakcji łańcuchowej polimerazy DNA z analizą ilościową produktu w czasie rzeczywistym (Real-time, qRT-PCR). Analiza białek została wykonana przy użyciu metody Western blot. Badano zależność między ekspresją genów CTLA-4 i CCR3 a stopniem agresywności guza zdeterminowanym wskaźnikiem pT, głębokością i sposobem inwazji nowotworowej. Wykazano istotną zależność między ilością mRNA genu CTLA-4 a stopniem oceny zaawansowania zmian nowotworowych we froncie guza (TFG) oraz ekspresją białka CTLA-4 ze wskaźnikiem pT (p = 0,03) i sposobem inwazji (p = 0,03). Zaawansowane nowotwory pT3-pT4 z rozlanym naciekaniem i >14 punktów wg TFG charakteryzowały się wyższymi wartościami średniej ilości białka CTLA-4 w PBMCs. Wykazano również relację między poziomem białek CCR3 w stosunku do cechy pT (p = 0,04) i agresywności zmian według TFG (p = 0,03). Najbardziej zaawansowane guzy wg kryteriów klasyfikacji TFG charakteryzowały się najwyższą ekspresją CCR3 w badanej populacji. Podsumowując, wyniki sugerują wpływ markerów CTLA-4 i CCR3 na proliferację i agresywność raka krtani oraz wydają się być ważnymi czynnikami prognostycznymi u tych chorych.

___________________________________________________


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>